Showing 1–16 of 18 results

Bộ ngũ sự bằng đồng gồm 1 lư đồng, 2 chân nến và 2 hạc, bộ ngũ sự được chế tác bằng đồng đỏ, đồng vàng, đồng tam khí, đồng ngũ sắc cao cấp dùng bày trên bàn thờ, ban thờ…

Call Now Button