Tượng Phật Bà Quan Âm Bồ Tát bằng đồng #2

650.000

Theo Phật giáo, Phật là thể hiện đỉnh cao nhất của quá trình trưởng dưỡng tâm linh – chính là trí tuệ giác ngộ tối thượng. Phật có hiểu biết toàn tri, thấu đạt vạn pháp và có thể bằng cách đó đem lại lợi ích to lớn cho các chúng sinh khác.

Nhận tư vấn miễn phí:

- Hotline/Zalo: 0943.160.163
Tượng Phật Bà Quan Âm Bồ Tát bằng đồng #2

650.000

Call Now Button